Home » Eerlijke fietsen

 Eerlijke fietsen -  Honest bikes

U koopt een eerlijke fiets

Alle fietsen zijn eerlijke fietsen die elk met uniek framenummer en ID-verkoper zijn geregistreerd in het landelijke opkopersysteem van de politie. 

 

All bikes are honest bikes

All bikes are honest bikes which are registered with their unique framenumber en ID-seller in a national anti-theft system of the Police.